เจ้าอาวาสวัดไทรงาม สงขลา นำข้าวกล่องมอบบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าอาวาสวัดไทรงาม สงขลา นำข้าวกล่องมอบบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ซึ่งในวันนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยทางโรงทานวัดไทรงามจะส่งมอบข้าวกล่องให้ไปเรื่อยๆ จนกว่าภารกิจฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลจิตเวชจะสิ้นสุดลง

โรงทานอาสาวัดไทรงามเพื่อสู้ภัยโควิด -19 ทำข้าวกล่อง มอบให้กับแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณ์ covid ในพื้นที่จังหวัดสงขลา กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักเป็นวงกว้างอีกครั้งหนึ่ง

พระครูปลัดยอดโดม สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม สงขลาพร้อมด้วยอาสาสมัครจิตอาสาวัดไทรงามเดินทางไปที่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เขตเทศบาลนครสงขลา โดยนำข้าวกล่องอย่างดีที่ผลิตโดยแม่ครัวจิตอาสาชุดเดิมไปมอบให้กับนายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ซึ่งในวันนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษา หลังได้มีการประสานขอสนับสนุนข้าวกล่องจากโรงทานวัดไทรงามและจะทำการส่งมอบข้าวกล่องให้ไปทางโรงพยาบาลจิตเวชไปเรื่อยๆ จนกว่าภารกิจฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลจิตเวชจะสิ้นสุดลง โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชฯได้กล่าวขอบคุณในนามบุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงทานวัดไทรงามนำข้าวกล่องอย่างดีมามอบให้เป็นอาหารมื้อเที่ยงแก่แพทย์และพยาบาลทุกวัน

พระครูปลัดยอดโดม สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม สงขลา กล่าวว่า วันนี้วัดไทรงามได้รับเสียงสะท้อน จากคุณหมอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชฯ ว่า วันนี้ โรงพยาบาลจิตเวชฯ ทำการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดสงขลา ซึ่งก็จะเป็นด่านหน้าเมื่อโรงเรียนเปิดเทอม ก็จะมีคุณหมอพยาบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ทางวัดไทรงามซึ่งผลิตข้าวกล่องมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่แล้ว วันนี้ตั้งใจที่จะนำข้าวกล่องมามอบให้คุณหมอและพยาบาล ก็จะส่งมอบให้ไปเรื่อยๆ จนกว่าภารกิจฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาลจิตเวชจะสิ้นสุดลง ขอเจริญพร

 

 

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.