สิงห์บุรี​ / รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ตรวจเยี่ยม ติดตาม “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ตรวจเยี่ยม ติดตาม “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 12 ก.ค.64 เวลา 9.00 น. พล.ต.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมประเมินผล และบรรยายการดำเนินงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และตำบลต้นแบบ ของ กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๑ โดยมี พลตรี วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ เป็นหัวหน้าคณะ และมีพันเอกชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.กอร.มน.จังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะทำงาน ร่วมประชุมและนำเยี่ยมตำบลต้นเเบบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่ กอ.รมน จังหวัด พิจารณาคัดลือก และเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต ส่งสริมอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ฯ, กลุ่มแม่บ้าน หรือ การผลิตสินค้า OTOP เด่นระดับตำบลเป็นต้น

โดยวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อกำกับดูแลและติดตาม
รวมทั้งให้คำแนะนำการสร้างระบบการแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมให้คำแนะนำในการบูรณาการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ และ แผนงานโครงการด้านความมั่นคงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสิงห์บุรี รวมไปถึงการซักซ้อมแผน และการดำเนินการตามแผนของส่วนราชการ

โดยในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมคำนับ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องทำงาน ผวจ.สิงห์บุรี และประชุมที่ห้องประชุมชายเมืองสิงห์ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นได้พักทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปไหว้พระถวายสังฆทาน ณ วัดประโชติการาม อ.อินทร์บุรี และเดินทางกลับ กทม.

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.