อ่างทองเร่งเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มหลังผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุดสัปดาห์เดียวกว่า 300 ราย

อ่างทองเร่งเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มหลังผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุดสัปดาห์เดียวกว่า 300 ราย


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพสะ และเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองเร่งปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เพื่อเตรียมปรับเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 200 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยจะแบ่งพื้นที่เป็น 2 ชั้น ชั้นละ 100 เตียง และแยกเป็นหญิงชาย ซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดอ่างทองทีต้องเร่งดำเนินการหลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคมถึงวันนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 308 คน รวมมีผู้ป่วยสะสม 818 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในจังหวัด 765 รายและผู้ป่วยนอกจังหวัด 53 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ 4 รวมถึงโรงพยาบาลสนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 476 ราย เกินกว่าปริมาณเตียงที่จะรับได้ที่ 440 เตียงจึงต้องเร่งเพิ่มโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้ออย่างเร่งด่วน
ขณะที่นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็น และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศ ศบค. ได้แก่ กรุงเทพฯ ,นครปฐม, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สงขลา โดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากเดินทางมาพำนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง และให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ห่างจากบุคคลอื่น และให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามอาการทุกวัน จนครบ 14 วัน ในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพหรือด้านเศรษฐกิจ ให้มีการยื่นขออนุญาตและให้ปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัดอ่างทองอย่างเคร่งครัด

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.