ลำปาง-พบผู้ติดเชื้อโควิต-19 รายใหม่ จำนวน 20 ราย จากคลัสเตอร์โรงเรียนจำนวน 1 ราย รวมยอด 98 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งจังหวัด 250 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากไปพื้นที่เสี่ยงและเดินทางกลับ จ.ลำปางโดยไม่กักตัวเอง

ลำปาง-พบผู้ติดเชื้อโควิต-19 รายใหม่ จำนวน 20 ราย จากคลัสเตอร์โรงเรียนจำนวน 1 ราย รวมยอด 98 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งจังหวัด 250 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากไปพื้นที่เสี่ยงและเดินทางกลับ จ.ลำปางโดยไม่กักตัวเอง

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลโควิด- 19 จังหวัดลำปาง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด-19 จ.ลำปางพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 20 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์จำนวน 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 9 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด 10 ราย ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสม รวม 250 ราย

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า ทั้งนี้ 1. กรณีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 98 รายทุกรายมีอาการป่วยเล็กน้อย รักษาตัวอยู่ใน รพ.สนามภายในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของทีมแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 2. กรณีโครงการรับคนลำปางกลับบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 มารักษาสะสมรวม 89 ราย ทั้งหมดได้ปฏิบัติตามมาตรการในการเดินทางถึงโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่มีการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ จ.ลำปาง 3. กรณีตรวจพบเชื้อใน จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 63 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่าเป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 50 ราย และติดเชื้อภายในจังหวัด 13 ราย โดยส่วนใหญ่เกิดจากไปพื้นที่เสี่ยงและเดินทางกลับ จ.ลำปางโดยไม่กักตัวเอง ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อภายในครอบครัวและชุมชน

จึงขอความร่วมมือชาวลำปางทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังคนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดลำปาง รวมถึงคนลำปางที่กลับมาจากต่างจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนที่ท่านรัก.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.