ร้อยเอ็ด/… ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพนทอง จัดกิจกรรม”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”

 

ร้อยเอ็ด/…

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพนทอง จัดกิจกรรม”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อเวลา 09.00 น.จันทร์ที่ 12 กรกกฏาคม 2564 ณ.บริเวณศาลเจ้าปู่กุดเป่งศาลใน ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทองเข้าประจำจุดด้านหน้าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และทำความเคารพ กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา ประวัติความเป็นมาของจิตอาสาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ ประเทศชาติ มั่นคง เป็นปึกแผ่น มีความรัก ความสามัคคีและประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

      พ.อ.อ จักรพงค์ ศิริโท ป.อาวุโส(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)/นายสิทธิพร. พาลเหนือปลัดอำเภอนำจิตอาสาทำความสะอาดหอประชุมศาลเจ้าปู่กุดเป่ง(ศาลใน)เตรียมเปิดรพ.สนามชั่วคราว และเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็นเช่น เสื้อผ้า ที่นอน หมอน มุ้ง พัดลม น้ำดื่มจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.