ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง หลังจากมีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาและมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง อย่างเข้มข้น

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปรัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง COVID-19 จำนวน 2 จุด โดยจุดแรกคือจุดคัดกรองโควิด -19 บริเวณด้านหน้าแขวงทางหลวงแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ทหารจากกรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ตำรวจ สภ.แม่ทา ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอแม่ทา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่จุดคัดกรองให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปยัง จุดคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มี นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง ทหารจากกรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ตำรวจ สภ.ป่าซาง ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอป่าซาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ.ในพื้นที่จุดคัดกรองให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าว เพื่อเป็นการเยี่ยมและให้กำลังใจรวมถึงการสอบถามถึงปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง และเพื่อเป็นการปรับการดำเนินการให้สอดคล้องและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด19 ในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น สำหรับการตั้งด่านตรวจทั้ง 2 จุด เป็นแนวทางแนวทางการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะเป็นจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ชลบุรี และตาก(เฉพาะอำเภอแม่สอด) ซึ่งด่านทั้ง 2 จุดดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้ามา จะเดินทางต่อไปยังจุดใดต่อ ตามมาตรการของทางจังหวัด หากบุคคลใดมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูน จะต้องรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 หากพบว่าติดเชื้อ ก็จะต้องนำตัวเข้าสู่ระบบของการรักษาต่อไป หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ต้องดำเนินการกักตัวอย่างเข้มงวดตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้หากประชาชนชาวจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะกลับมาในพื้นที่จังหวัดลำพูน

———————————————-

คมศักดิ์ หล่อเถิน ภาพ/ข่าว

12 ก.ค.2564

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.