กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมมอบถุงยังชีพจํานวน 14 ราย

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมมอบถุงยังชีพจํานวน 14 ราย


เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลอลงใหญ่ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ สมาชิกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก เข้าร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 14 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพในพื้นที่ตำบลหาดเล็ก โดย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมตรีตําบลหาดเล็กและที่ปรึกษากิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้นําเอาแมสและแอลกฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกด้วยมาให้ผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อีกด้วยที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในครั้งนี้

สำหรับการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 14 ราย ในครั้งนี้ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมพูดคุยเยี่ยมเยียนให้กําลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งดำเนินการภายใต้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.