ลำปาง – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลำปาง กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ห้ามประชาชนเข้า-ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. – 3 ส.ค. 2564 รวม 28 วัน

ลำปาง – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลำปาง กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ห้ามประชาชนเข้า-ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. – 3 ส.ค. 2564 รวม 28 วัน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าฯลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นอภ.เมืองลำปาง เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร และทีม ศปก.อ.เมืองลำปาง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี อ.เมือง จ.ลำปาง

ทั้งนี้ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3448 /2564 เรื่อง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลำปาง ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนจำนวน 97 ราย จากการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วย พบว่ามีนักเรียนและบุคลากรที่พักในโรงเรียน จำนวน 879 ราย มีกลุ่มที่เดินทางเข้า-ออกเป็นประจำ จำนวน 118 ราย และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 170 ราย ซึ่ง จ.ลำปางได้ดำเนินการควบคุมโรค โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและแยกกลุ่มที่มีอาการออกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้การรักษาพยาบาลและได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง รพ.สนามในเขตโรงเรียนไปแล้ว

เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จากโรงเรียนไปสู่พื้นที่อื่นอย่างเร่งด่วน จ.ลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด จึงกำหนดให้พื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ห้ามประชาชนเข้า-ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่ง ยาเวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค และการไปรษณียภัณฑ์ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. – 3 ส.ค. 2564 รวม 28 วัน

2. ให้ควบคุม กักตัวกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงต่ำ ออกจากกันโดยเด็ดขาดจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อ อย่างน้อย 14 วัน 3.ให้หน่วยงานสาธารณสุข เฝ้าระวังผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำสังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการให้รีบส่งแพทย์ 4.ให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ สภ.เขลางค์นคร กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองตามจำนวนที่เหมาะสม ในพื้นที่โรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียง

5. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองตามข้อ 4 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563
6.ให้ อปท.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.-3 ส.ค. 2564 รวมระยะเวลา 28 วัน.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.