โรงพยาบาลสมุทรปราการประกาศปิดห้องคลอดหลังพบบุคลากรติด covid จำนวนมาก

โรงพยาบาลสมุทรปราการประกาศปิดห้องคลอดหลังพบบุคลากรติด covid จำนวนมาก

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 64 มีรายงานว่าโรงพยาบาลสมุทรปราการออกประกาศพบบุคคลากรห้องคลอดโรงพยาบาลสมุทรปราการ ติดเชื้อ COVID – 19 จำนวน 5 คน คือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 คน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีแพทย์ใช้ทุน 1 คน ที่มาปฏิบัติงานในห้องคลอด ติดเชื้อ COVID- 19 และ วันที่ 9 กรกฎาคุม 2564 พบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ติดเชื้อ 1 คน ทำให้มีการค้นหาความเสี่ยง Swab เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จำนวน 4 คน ซึ่งผลออกในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พบติดเชื้อทั้งหมด 4 คนดังนั้นทำให้มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้คลอด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ กลุ่มงานสูตินรีเวชกร์รม จึงขอปิดห้องคลอดตั้งแต่วันที่ 11- 18 กรกฎาคม 2564

 

ขณะที่ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการได้ออกประกาศอีกว่าเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยหนักในสถานการณ์โรคระบาดได้มากขึ้น

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จึงขอปิดห้องตรวจนอกเวลา 20.00-24.00น. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และเพื่อลดโอกาสติดเชื้อโควิด 19 จากความแออัด ขอความร่วมมือทุกท่าน ลดการมารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรปรากาโดยไม่จำเป็น

 

*** ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ  ***

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.