ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำให้ปฎิบัติตาม นโยบาย สั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 ต้องระมัดระวัง ตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาท สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้

 

 

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ คณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของกองร้อยทหารพราน ที่ 4513 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ และ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของกองร้อยทหารพราน ที่ 4907 หมู่ 6 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ โดยได้เน้นย้ำการปฎิบัติให้เป็นตามนโยบาย/สั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เน้นย้ำการปฏิบัติต้องไม่ประมาท จำกัดเสรี ผกร.โดยการตั้งจุดตรวจไม่ประจำที่ไม่ประจำเวลา ชุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง เส้นทางส่งเสบียง พร้อมทั้งเน้นย้ำ ชป.จรยุทธ์ เพิ่ม

ความระมัดระวังจุดเสี่ยง เช่น ท่อลอด คอสะพาน หรือภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุ การเข้าพบปะกลุ่มเครือญาติ ผกร. การนำกำลังภาคประชาชนมาร่วมตั้งจุดตรวจดูแลชุมชนเป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติทำช้ำ ให้พลิกแพลงทางยุทธวิธี ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาในระหว่าง

ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และห้ามสร้างเงื่อนไขในพื้นที่ และที่สำคัญการติดต่อสื่อสารต้องให้สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้พบปะ พูดคุย สอบถามสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน เพื่อเป็นการตรวจสภาพความพร้อม ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุดปฏิบัติการ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเน้นย้ำให้กำลังพลปฎิบัติตนภายใต้การรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่จะต้องยกระดับมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถือเป็นพื้นที่สีแดง ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือเฝ้าระวัง และได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์(ชป.จรยุทธ์) รวมถึงได้เข้า สอบถาม พบปะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่ ถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหว กลุ่ม ผกร. และการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน พร้อมมอบความห่วงใย และมอบเงินแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป

 

 

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.