วัดเนินบุญญาราม จัดพิธีบวชหมู่วันบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทานแด่อดีตเจ้าอาวาส  

วัดเนินบุญญาราม จัดพิธีบวชหมู่วันบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทานแด่อดีตเจ้าอาวาส

วันนี้11ก.ค.64 เวลาประมาณ11.00น. พระมหาสาธิต อาภัสสโร เจ้าอาวาสวัดเนินบุญญาราม(วัดต้นมะม่วง) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่อดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด และจัดให้มีพิธีบวชหมู่จำนวน10รูป โดยมีพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนประมาณ50คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้ตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดไววัสโควิด-19 ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำหรับวัดเนินบุญญาราม(วัดต้นมะม่วง)อดีตมีพระครูสิกิจวิมล(คำดี นาควณฺโณ) และเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา ได้มรณภาพไปเมื่อปี2554 พ.ศ.ในปี2554 เจ้าอาวาสรูปที่สองคือ พระมหาธีร์ธวัธ ธีรวังโส ลาสิกขา ในปีพ.ศ.2557 เจ้าอาวาสรูปต่อมาคือ พระมหานรินทร์ หิริสัมปันโน ได้ลาออกจากเจ้าอาวาสพ.ศ.2560 มีพระมหาเกษม ปัญญาวโร รักษาการแทนเจ้าอาวาส และในปีพ.ศ.2561 พระมหาสาธิต อาภัสสโร อายุ 40 ปี พรรษาที่ 20 เจ้าอาวาสรูป ปัจจุบันมีพระมหาสาธิต อาภัสสโร เลขาเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่ ซึ่งปัจจุบันทางวัดสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และด้วยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษาสงฆ์ โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนตามกำลังงบประมาณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรม มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาโดยปัจจุบันทางวัดเนินบุญญารามมีพระสงฆ์ประมาณ25รูปและสามเณร40รูป…

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.