ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี 110764 ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

 

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00น. ณ บริเวณภายในวงเวียนเทพสตรี ซึ่งประดิษฐานพระบรม ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ นานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจ ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ยังความเจริญแก่สยามประเทศ ทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูต ผลแห่งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ในยุโรป เป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรม ยังความเจริญทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ โดยเมืองลพบุรี เมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความทันสมัย สวยงาม เป็นเมืองรับรองคณะฑูตานุทูตจากต่างประเทศหลายคณะ และทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัภภกศาสนาต่างๆ โดยเท่าเทียม

        สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถือเป็น พระมหากษัตริย์ลำดับ ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชสมภพเมื่อ วันจันทร์เดือนยี่ปีวอก พุทธศักราช 2175 หลังจากเสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ 10 ปี ทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่า คือ เมืองลวธานี หรือ ลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สอง แล ะเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่ลพบุรี เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 8 เดือน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 สิริพระชนมายุ 56 พรรษา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ในการนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาของคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี

โดยก่อนหน้านั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำหน่วยงานข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกระทำพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยพร้อมเพียงกัน

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.