นราธิวาสตั้งด่านตรวจเข้ม โดยเฉพาะด่านรอยต่อระหว่างจังหวัด เร่งตรวจคัดกรองประชาชนเข้า-ออกพื้นที่ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

จ.นราธิวาสตั้งด่านตรวจเข้ม โดยเฉพาะด่านรอยต่อระหว่างจังหวัด เร่งตรวจคัดกรองประชาชนเข้า-ออกพื้นที่ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

 

วันนี้ 11 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด่านตรวจร่วมบาตู ฝั่งขาออก ต.บาลูกาสาเมาะ อ. บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นด่านรอยต่อระหว่างอำเภอสายบุรีและอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยมีการตั้งด่านตรวจฯ 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย อาทิ ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน จ.นราธิวาส ตั้งด่านตรวจเข้มควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ระหว่างจังหวัด ซึ่งมีการตรวจเอกสารรับรองความจำเป็นการขออนุญาตเข้า-ออกเดินทางไปนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดเข้มข้น ในพื้นที่ เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่วนทางด้านฝั่งขาเข้า ที่ด่านตรวจร่วมบาตู ต.บาลูกาสาเมาะ อ. บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และอสม ก็ได้ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, และจังหวัดสงขลา โดยในภาพรวมประชาชนที่เข้า-ออกในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศล่าสุดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้ประชาชนในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ห้ามออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 น. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ///////////////////////////////////////ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส ราบงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.