ผ่านฉลุย! เทศบาลเมืองฯ ทุ่มงบจัดซื้อวัคซีนโควิด 6,000 โดส ฉีดให้ประชาชน

ผ่านฉลุย! เทศบาลเมืองฯ ทุ่มงบจัดซื้อวัคซีนโควิด 6,000 โดส ฉีดให้ประชาชน


สภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อนุมัติงบประมาณ 6 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) จัดซื้อวัคซีน “ ซิโนฟาร์ม ” จำนวน 6,000 โดส เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 พร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นกลุ่มแรก จำนวน 3,000 คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564 ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันและประชาชนที่มาลงทะเบียนเพื่อขอฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก สภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 6 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) ในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6,000 โดส เพื่อป้องกันและต่อต้านเชื้อไวรัส Covid -19 และแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่ลงทะเบียนไว้
สำหรับในการฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนา ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ไว้ โดยจะทำการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นชุดแรก จำนวน 3,000 คน เพื่อ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้อย่างทั่วถึงและครบถ้วนอย่างรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนและให้ มีประสิทธิภาพ
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง เปิดเผยในตอนท้ายว่า ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ทำหนังสือขอ อนุมัติไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะได้ทำการสั่งซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ได้วัคซีนโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งขออนุมัติจาก สภาฯ ในการทำ MOU กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์รองรับการฉีดวัคซีน หากได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้วทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนตามที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ ต่อไป เทศบาลใส่ใจทุกปัญหา พัฒนเพชรบูรณ์ 24 ชั่วโมง นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.