นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี จัดโรงพยาบาลพรหมบุรีเป็นสถานที่รับผู้ป่วยโควิด-19

นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี จัดโรงพยาบาลพรหมบุรีเป็นสถานที่รับผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 10 ก.ค. 64 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลพรหมบุรีเพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการทุเลาลงแล้ว พร้อมทั้งนายอำเภอพรหมบุรี จิตอาสา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรหมบุรีช่วยกันปรับศักยภาพโรงพยาบาลพรหมบุรีให้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด

ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี กล่าวว่าด้วยจังหวัดสิงห์บุรีมียอดผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทางสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายปกครองและภาตีเครือข่ายจึงบูรณาการงานร่วมกันเพื่อจัดหาสถานที่รับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19ในจังหวัดสิงห์บุรี โดนปกติสถานพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรีที่รับรักษาได้แก่โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลท่าช้าง (รับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกทั้งรับผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่สิงห์บุรีกลับมารักษา จึงทำให้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการขยายศักยภาพโดยโรงพยาบาลพรหมบุรีได้รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19อาการไม่รุนแรงมารักษาต่อ ที่โรงพยาบาลพรหมบุรี ปัจจุบันจึงได้ปรับศักยภาพโรงพยาบาลพรหมบุรีให้พร้อมรับผู้ป่วยโควิดจำนวน40เตียงด้วยกันและจะเริ่มดำเนินการรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่11 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.