ลำปาง-ปศุสัตว์ลำปาง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน เร่งระงับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอ.เกาะคา พร้อมนำวัคซีนกระจายฉีดให้กับโคเนื้อเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่

ลำปาง-ปศุสัตว์ลำปาง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน เร่งระงับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอ.เกาะคา พร้อมนำวัคซีนกระจายฉีดให้กับโคเนื้อเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 8ก.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์ลำปาง พร้อมด้วย นายธนารัฐ สายเทพ นอภ.เกาะคา เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ปศุสัตว์อำเภอเกาะคา ด่านกักกันสัตว์ลำปาง เทศบาลตำบลไหล่หิน และสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามโครงการ “ธนาคารโคกระบือ ตามพระราชดำริ” ในเขตท้องที่ บ้านแม่ฮวก หมู่ 3 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อทำการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน หรือ โรคตุ่มพองในโค กระบือ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงในชุมชนบ้านแม่ฮวก

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อจะให้กลุ่มเกษตรได้รับทราบถึงลักษณะอาการของโรค ลักษณะการติดต่อ รวมถึงวิธีการป้องกันโรค พร้อมกับได้นำวัคซีน “Lumpyvax” มอบกระจายฉีดให้กับโคกระบือในโครงการฯ เพื่อจำกัดและควบคุมโรคในชุมชนเขตพื้นที่ โดยการกระจายฉีดวัคซีนครั้งนี้ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์จัดขบวนเคลื่อนที่เร็ว แบ่งออกเป็น 5 สาย ร่วมกับสมาชิกเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ฮวก กระจายลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่ประชากรโคกระบือในพื้นที่ทั่วทั้งชุมชน โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรโคกระบือที่มีอยู่ทั้งหมด

นายศร กล่าวอีกว่า จ.ลำปาง ได้มีการตรวจสอบพบการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ อ.ห้างฉัตร และโรคได้มีการแพร่กระจายออกไปตามชุมชนต่างๆ โดยปัจจุบันจากการตรวจสอบโรคพบการแพร่ระบาดอยู่ในเขตท้องที่ 9 อำเภอ มีจำนวนสัตว์ป่วยแล้ว รวมอยู่ประมาณกว่า 1,000 ตัว และมีสัตว์ที่เสียชีวิตจากโรคประมาณ 30-40 ตัว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่มีอายุน้อย หรือ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงได้มีการแจ้งให้กับพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอใน จ.ลำปาง เข้มงวดและควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง รวมทั้งแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงให้หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากโรคลัมปี สกิน ถือเป็นโรคทางไวรัส ปัจจุบันยังไม่มีตัวยารักษาโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ

” อย่างไรก็ตามในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนั้น ขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมโรคลัมปี สกิน ให้แก่โคกระบือในพื้นที่เป้าหมาย โดยระยะแรกจำนวนทั้งสิ้น 4,780 โด๊ส ซึ่งจะได้ดำเนินการฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการ “ธนาคารโคกระบือ ตามพระราชดำริ” ประมาณกว่า 2,000 ตัวและยืนยันว่า โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับสัตว์ ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อมาสู่คน และสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคนี้เมื่อรักษาหายแล้วก็สามารถนำมาบริโภคได้ ส่วนสัตว์ที่ยังป่วยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการควบคุมและจะไม่อนุญาตให้นำสัตว์ที่ป่วยเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อการบริโภคโดยเด็ดขาด จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเนื้อที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดสามารถนำมาบริโภคได้ตามปกติ.” นายศร กล่าว.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.