มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ให้กับพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 

มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ให้กับพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564

 

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทารบกที่ 37 พร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด นำพลทหารใหม่กองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 จำนวนทั้งสิ้น 168 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีนจากแพทย์ และพยาบาล ของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ที่บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีน COVID – 19 ภายในกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังวัดเชียงราย

 

โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ท.) นายแพทย์ ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนางเสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติร่วมการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนแก่ทหารกองประจำการ เพื่อสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันหมู่ และเสริมสร้างความมั่นใจก่อนเข้ารับการฝึกประจำการในหน่วยทหารใหม่ต่อไป

 

   นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังวัดเชียงราย กล่าวปราศรัยด้วยว่า น้อง ๆ พลทหารที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ต่างก็เป็นลูกเป็นหลานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ที่ได้ถูกคัดเลือกเข้ามารับใช้ชาติ ซึ่งจะต้องเข้ามาอยู่ในกรอบ ระเบียบ วินัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องรวมกลุ่มกันจำนวนมาก มีการสกรีนตรวจคัดกรองโดยละเอียด และต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของรัฐบาล และดำรงความแข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมย์ และระเบียบวินัย ให้สามารถยืนหยัดในภารกิจได้อย่างปลอดภัย กองทัพบกจึงได้ขอรับการสนับสนุนวัคซีนผ่านกระทรวงกลาโหม ไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อฉีดให้กับกำลังพลที่จะต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ซึ่งเป็นไปในรูปแบบองค์กรทั่วไป ที่สามารถขอรับการจัดสรรวัคซีนตามข้อกำหนดของรัฐบาลได้

 

โดยกำลังพลทุกนายต่างมีความยินดีและเต็มใจเข้ารับวัคซีนตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยติดต่อและอำนวยการจากระดับกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก ให้กำลังมีระบบภูมิคุ้มกันหมู่ที่มีคุณภาพ ซึ่งนับเป็นการบำรุงขวัญและสร้างเสริมกำลังใจให้แก่กำลังพล อีกทั้ง ครอบครัวมีความอบอุ่นใจที่สมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.