อำเภอลำทับ ใช้รถแห่ รณรงค์ ชาวลำทับ สู้ภัยโควิด-19 หลังปิดหมู่บ้าน หมู่4 ตำบลดินอุดม พท.สีแดง 15 วัน

อำเภอลำทับ ใช้รถแห่ รณรงค์ ชาวลำทับ สู้ภัยโควิด-19 หลังปิดหมู่บ้าน หมู่4 ตำบลดินอุดม พท.สีแดง 15 วัน

เวลา 11:00 น วันนี้ (7 กรกฎาคม 64) นายนพรัตน์ ศรีพรหม. นายอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ นายเรืองฤทธิ์เพชรสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำทับ และปู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมปล่อยขบวนรถแห่ พร้อมติดป้ายข้างรถทั้งสองข้าง รณรงค์รวมพลังชาวลำทับ สู้ภัย covid-19 จำนวน 6 คันออกจากบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลำทับ ไปยังเส้นทางหลัก เส้นทางรอง ของอำเภอลำทับ ครอบคลุม 4 ตำบลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับข่าวสารและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการDMHTTA

โดยก่อนหน้านี้จังหวัดกระบี่ ได้ออกประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 25/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 โดยปิดหมู่บ้านพื้นที่สีแดงหมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน ตำบลดินอุดม งดละหมาดในมัสยิดพื้นที่อำเภอลำทับ และปิดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลดินอุดม
หลังการประกาศปิดพื้นที่สีแดง. บ้านเขาดิน หมู่4 ตำบลดินอุดม และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ระบุ ในช่วงวันที่ 1- 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาตรวจพบ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิค 19 ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไทรทอง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก กทม. เพียง 1 รายเท่านั้นและยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.