ลำปาง-โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ อ.เมือง จ.ลำปางได้ออกหนังสือคำสั่งประกาศโรงเรียน ไม่มีกำหนด หลังพบเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ ติดเชื้อจำนวน 5 ราย สำหรับนักเรียนในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 800 ราย ทางโรงเรียนได้ทำการกักตัว 14 วัน

ลำปาง-โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ อ.เมือง จ.ลำปางได้ออกหนังสือคำสั่งประกาศโรงเรียน ไม่มีกำหนด หลังพบเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ ติดเชื้อจำนวน 5 ราย สำหรับนักเรียนในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 800 ราย ทางโรงเรียนได้ทำการกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพบเด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง ติดเชื้อโควิค -19 จำนวน 5 ราย โดยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดในเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ สำหรับนักเรียนในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 800 ราย ทางโรงเรียนได้ทำการกักตัว 14 วัน ที่หอพักของโรงเรียนแล้ว

ล่าสุด นายเดช สุธรรมปวง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ได้ออกหนังสือคำสั่งประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั้งนี้ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติ ตามประกาศนี้

1. ปิดสถานศึกษาตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป และงดให้บริการอาคารสถานที่กับบุคคลภายนอก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์และงดกิจกรรมอื่นๆทั้งหมด 3. ให้ข้าราชการครูปฏิบัติการสอนออนไลน์ ในที่พักของตนเอง และบุคลากรอื่นๆ ให้ปฏิบัติ งานตามปกติ 4.ให้ครู บุคลากร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามมาตรการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จังหวัดลำปางและคำสั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 5. ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ในที่พักของตนเอง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ครูบุคลากรนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน ปฏิบัติตนตามประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค. ) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“ทางโรงเรียนได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง และกำหนดแนวทางการดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มและการช่วยเหลือแล้ว ซึ่งไม่มีปัญหาอะไร เด็กที่ป่วยติดเชื้อก็ส่งรักษาตัวที่ รพ.ลำปางแล้ว ส่วนที่เหลือหรือกลุ่มเสี่ยงทาง ทีมสอบสวนโรค สสจ.ลำปางได้เข้ามาตรวจแล้วและให้กักตัวอยู่ในห้องพักเพื่อรอฟังผลตรวจและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และประกาศปิดโรงเรียนไม่มีกำหนดแต่ยังเปิดการเรียนการสอนทางออนไลน์ตามปกติ ซึ่งทางโรงเรียนก็ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนและห้องเรียนทุกวันอยู่แล้ว รวมทั้งห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังกล่าว” นายเดช กล่าว

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางจะดำเนินการควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble&Sealed มีการจำกัดการเคลื่อนย้าย แยกกลุ่มที่มีอาการออกตรวจหาเชื้อโควิดในทีมและให้การรักษาโดยทำการแบ่งกลุ่มเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องออกเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง และกลุ่มที่มีอาการจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากพบเชื้อจะให้การรักษาภายในโรงเรียนซึ่งปรับให้เป็น รพ.สนาม หากมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ จะส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์ COVID-19 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 14 คน จาก อ.เมืองลำปาง 6 ราย อ.เกาะคา 1 ราย และ อ.แม่ทะ 1 ราย ผู้ป่วยจากโครงการ”รับคนลำปางกลับบ้าน” 6 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมจากโครงการฯจำนวน 33 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมของ จ.ลำปางทั้งหมดจำนวน 67 ราย.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.