ลำปาง-นร.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง ติดโควิด 5 ราย วุ่นต้องสั่งกักตัวนักเรียนอีกกว่า 800ราย

ลำปาง-นร.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง ติดโควิด 5 ราย วุ่นต้องสั่งกักตัวนักเรียนอีกกว่า 800ราย หวั่นเป็นคลัสเตอร์รายใหม่ สสจ.ลำปาง ดำเนินการควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble & Sealed

 

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จ.ลำปางเร่งดำเนินการกรณีพบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิต-19 ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชาว แบบพัก กิน นอนในโรงเรียน พบว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 5 ราย ซึ่งตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังโดยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ทั้งหมด 56 ราย โดยเด็กทั้ง 5 ราย เป็นเด็กที่มีภูมิสำเนา จ.ตาก 3 ราย จ.นครราชสีมา 1 ราย และ จ.ลำปาง 1 ราย ทั้ง 5 รายและเข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง

 

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า จ.ลำปางจะดำเนินการควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble & Sealed (มีการจำกัดการเคลื่อนย้าย แยกกลุ่มที่มีอาการออก ตรวจหาเชื้อโควิต-19 และให้การรักษา) โดยทำการแบ่งกลุ่มเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องออกเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง และกลุ่มที่มีอาการซึ่งในกลุ่มนี้จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากพบเชื้อจะให้การรักษาภายในโรงเรียนซึ่งปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม หากมีอาการใช้ ไอหายใจเหนื่อยหอบจะส่งต่อไปรับการรักษาใน รพ.สำหรับกลุ่มที่มีการเดินทางเข้า -ออกทุกวัน ได้แก่ นักเรียนที่ไม่ได้พักหอพัก 46 คน บุคลากรของโรงเรียน 56 คน และนักศึกษาฝึกงาน 16 คน จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 และให้กักแยกตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

 

“ขอให้ชาวลำปางมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ได้ อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนทั่วไปการปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสังสรรค์เป็นกลุ่ม รวมถึงการเข้าไปในสถานที่แออัดยังถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน.” นพ.ประเสริฐ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการออกตรวจสอบพื้นที่พบว่า ที่ประตูด้านหน้าโรงเรียนฝั่งติดกับถนนได้ปิดห้ามบุคตลภายนอกเข้า และหากมีธุระติดต่อเร่งด่วนกับโรงเรียนให้เข้าประตูทางเข้าด้านหลังแทน ซึ่งได้เปิดไว้ตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ.โรงเรียนคอยตรวจสอบ

 

ทั้งนี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประเภทประจำ และไป-กลับ สำห   แนวปฏิบัติในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น เด็กยากจน เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ร่อน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจุบันมีนักเรียนประมาณกว่า 800 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 -ม.6 .

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.