นายอำเภอโพธิ์ชัยขอฝนหลวงช่วยเกษตรกรที่ด้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง 

 

ร้อยเอ็ด/

นายอำเภอโพธิ์ชัยขอฝนหลวงช่วยเกษตรกรที่ด้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.2564 ณ.สนามราชพัสดุชุมชนเชียงใหม่ หมู่ที่ 1.ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัยจ.ร้อยเอ็ด นายกรกฎ บุญญายิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัยกล่าวเปิดงานกิจกรรมปฎิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง

       อำเภอโพธิ์ชัย พื้นที่ถือครอง 246,412 ไร่ ปลูกข้าว 113,420 ไร่ ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 400กก./ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 5,658 ไร่อ้อย=6,087 ไร่ ปลูกพืชอื่นๆ 432ไร่ ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา หากไม่มีฝนในช่วงเดือน กรกฎาคม ผลผลิตทางด้านการเกษตรจะได้รับความเสียหายมากและเกิดวัชชพืชในแปลงนาข้าวมากยิ่งขึ้น

นายแทนไทร์ พลหาญ ผอ.ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ให้สัมภาษร์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ถึงเกษตรกรที่ต้องการร้องขอฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับระบบบริหารจัดการน้ำได้ที่หมายเลข 044-119 993

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.