อบต.บ่อวินประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

อบต.บ่อวินประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เมื่อเวลา10.00น.วันที่7ก.ค.2561 ที่ห้องประชุมสภาอบต.บ่อวินนายสมเกียรติ ม่วงเอี่ยม ประธานสภาอบต.บ่อวิน เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน สมาชิกอบต.บ่อวิน ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการอบต.บ่อวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประปาบ่อวิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน โดยในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2561-2565 โดยเน้นพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ซึ่งผู้เข้าประชุมต่างเห็นด้วยในแผนนี้ หลังจากนั้นได้ให้คณะผู้บริหาร และ สมาชิกอบต.บ่อวินได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาเสนอต่อสภา ผ่านไปถึงคณะผู้บริหารให้รับทราบและนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวินได้ให้สมาชิกอบต.บ่อวินช่วยสอดส่องประชาชนที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่ช่วงโรคโควิด19 กำลังระบาด รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและถูกกักตัวให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.บ่อวินเพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือ ในด้านการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19ในบ้านพัก รวมถึงจัดอาหารไปส่งที่บ้าน รวมถึงสอดส่องผู้ที่ถูกกักตัวไม่ให้ออกมาเดินพบปะผู้คน ให้อยู่แต่ในพื้นที่กักตัวเท่านั้นจะเป็นการดี และให้ทางการไฟฟ้าภูมิภาคบึงตรวจสอบสายเคเบิล ที่พ่วงกับสายไฟฟ้าแรงสูงที่พันกันอยู่หลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่หวาดกลัวจะเกิดลุกไหม้ขึ้นมาช่วงสายเคเบิลเสียดสีกัน ขอให้ทางการไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วย ซึ่งทางตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงรับปากจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้อย่างเร่งด่วน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.