ขอนแก่นคว้า 1 ใน 4 จังหวัดของไทยโครงการนำสายสื่อสารลงดินเทิดพระเกียรติในหลวง ประจำปี 64 ขณะที่ กฟภ.อัดงบ 34 ลบ.ทำทั้งเส้น 832 เมตร “ธีระศักดิ์” ระบุ 300 วันแล้วเสร็จ

ขอนแก่นคว้า 1 ใน 4 จังหวัดของไทยโครงการนำสายสื่อสารลงดินเทิดพระเกียรติในหลวง ประจำปี 64 ขณะที่ กฟภ.อัดงบ 34 ลบ.ทำทั้งเส้น 832 เมตร “ธีระศักดิ์” ระบุ 300 วันแล้วเสร็จ

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 ก.ค.2564 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ร่วมกับ นายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น และคนในชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสาร นำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวมถึงเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยที่ขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ดำเนินโครงการดังกล่าวด้วนการคัดเลือกให้ถนนนิกรสำราญ ตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนสวนสนุก ไปจนถึง ถนนโพธิสาร (ปากทางเข้าชุมชนโนนทัน) ระยะทางทั้งสิ้น 832 เมตร ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

 

 

” ถนนเส้นทางดังกล่าวที่ได้รับการคัดเลือกด้วยเป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว เช่น บึงแก่นนคร โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงเป็นเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรมบ่อย ซึ่ง สภาเมืองขอนแก่น มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับโครงการนี้ ทำให้ขั้นตอนต่อไป คือ เทศบาลนครขอนแก่นจะได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับการไฟฟ้าส่วนหน่วยงภูมิภาคเพื่อดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง โดยจะได้ทำการรื้อถอนระบบไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายสัญญาณต่างๆ ที่ติดตั้งบนเสาไฟ ให้อยู่ในเคเบิลด้านในลงใต้ดิน โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น 34,566,445 บาท”

 

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เมื่อนำสายเคเบิลลงดินแล้ว ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นภายในเทศบาลนครขอนแก่น โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 300 วัน เริ่มตั่งแต่ เดือน ก.ค.2564 สิ้นสุดการดำเนินงานเดือน พ.ค.2565 ทำให้ในช่วงของการก่อสร้างนั้น เนื่องจากแนวท่อร้อยสายและบ่อพักจะอยู่บนผิวจลาจลจึงจำเป็นต้อง มีการปิดการจราจรช่องทางในบางช่วง เกิด เสียงรบกวนซึ่งจากการก่อสร้างซึ่งแต่จะไม่เกินระดับความดังของเสียงตามที่กฎหมายกำหนด มีฝุ่นละอองซึ่งเกิดขึ้นจากการก่อสร้างซึ่งเทศบาลฯและการไฟฟ้าจะมีการควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.