ศรีสะเกษ!!ชาวบ้านสุดทนยกป้ายขับไล่พระต่างถิ่นสร้างความขัดแย้งคณะสงฆ์และชาวชุมชน

ศรีสะเกษ!!ชาวบ้านสุดทนยกป้ายขับไล่พระต่างถิ่นสร้างความขัดแย้งคณะสงฆ์และชาวชุมชน

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดพันทาและชาวชุมชนพันทา เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขกรณีข้อขัดแย้งในหมู่คณะสงฆ์และชาวชุมชนพันทา ตลอดจนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพันทา ซึ่งขณะนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดพันทา ได้ย้ายไปจำวัดที่วัดบ้านโนนดั่ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ

พระครูสันติธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า การแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัด นั้น เมื่อวัดใดไม่มีเจ้าอาวาส ก็ขอให้พิจารณารองเจ้าอาวาส เป็นอันดับที่ 1 และให้พิจารณาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนั้นต่อไป 

พระครูผาสุกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดพันทา กล่าวว่า ตนเป็นคนอนุญาคให้สีกา จตุพร ผุดผ่อง ที่มาสมัครเป็นโยมอุปัฏฐากถวายข้าวน้ำพระ ช่วงเช้า ช่วงเพล มาโดยตลอด ต่อมาโยมก็ขอมาพักอาศัยโดยจะนำเต็นท์มากางอยู่ที่ด้านหลังของวัด ก็อนุญาคไปเพราะไม่ได้มีอะไรพิเศษอยู่แล้ว วัดเป็นของสาธารณชนทุกคน ปัจบันอาตมาก็เลยขอเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษออกไปจำวัดที่วัดบ้านโนนดั่ง มานานหลายเดือนแล้ว

นางจตุพร ผุดผ่อง ประธานชุมชนโนนเขวา กล่าวว่า ตั้งแต่ พระ ดร. ได้ย้ายมาจำที่วัดพันทา คณะสงฆ์และชาวชุมชนพันทา ก็มีข้อขัดแย้งกัน ชาวบ้านก็เริ่มไปทำบุญน้อยลงและชาวบ้านจึงได้ยกป้ายขอนิมนต์ พระ ดร. ย้ายไปจำวัดที่อื่นๆต่อไป

************

ข่าว/ภาพ…… ทีมข่าว ศรีสะเกษ

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.