อยุธยา – พ่อเมืองกรุงเก่า รับมอบเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 “Nong Pim” จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตั้งใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4 จุด

อยุธยา – พ่อเมืองกรุงเก่า รับมอบเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 “Nong Pim” จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตั้งใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4 จุด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 “Nong Pim” จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายรุจ ศรีจักรโคตร ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 2 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 , ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 (ปท.11) และ สถาบันนวัตกรรม วังน้อย และทีมงาน จำนวน 4 เครื่อง เพื่อติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง อำเภอวังน้อย 1 เครื่อง อำเภอเสนา 1 เครื่อง และอำเภอบางปะอิน 1 เครื่อง เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพในการติดตามสถานการณ์ PM 2.5 ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประโยชน์ในการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ที่มีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมี นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเสนา นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้แทน ทสจ. ผู้แทนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.