โฆษก ทร. เข้าพบ รองปลัด ศธ. หารือประสานความร่วมมือในด้านการศึกษา

โฆษก ทร. เข้าพบ รองปลัด ศธ. หารือประสานความร่วมมือในด้านการศึกษา
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เข้าพบ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อประสานความร่วมมือและหาแนวทางในด้านการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือ ณ ห้องสำนักงานรองปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.