ลำปาง-ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) รองรับประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง “โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน” ที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ลำปาง-ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) รองรับประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง “โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน” ที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เมิ่อวันที่ 6 ก.ค.2564 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.ลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 29/2564 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าฯจังหวัดลำปาง นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.ภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และพิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

นาณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) สำหรับครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วย “โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน” ที่เดินทางมาส่งผู้ป่วยจากต่างจังหวัด (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถขับรถมาเองได้) และเตรียมความพร้อมไว้สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำปางที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย จ.ลำปางได้เตรียมสถานที่ไว้ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง 2.ศูนย์อนามัยชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ อ.ห้างฉัตร 3.ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมฯ อ.สบปราบ 4.อาคารถิ่นเทเวศร์ และอาคารเอนกประสงค์ห้วยคิง ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ

“นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง ได้เสนอเป็นสถานที่ในการจัดตั้งเป็น Local Quarantine เพื่อกักกันตัว ซึ่งทาง สสจ.ลำปาง จะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมของโรงแรมดังกล่าว เพื่อพิจารณาใช้เป็น Local Quarantine ซึ่งหากมีความพร้อมด้านต่างๆ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะได้พิจารณาเห็นชอบเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันตัวเป็นหลัก ส่วนสถานที่ที่จังหวัดได้จัดเตรียมไว้เบื้องต้น 4 แห่ง จะพิจารณาเป็นลำดับถัดไป เนื่องจากทางโรงแรมมีความสะดวกสบายและพร้อมกว่าในหลายๆด้าน.”นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.