ลำปาง-ลำปางติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 7 ราย ยอดสะสมรวม 43 ราย ส่วนมากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสียงกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ตามโครงการ “รับคนลำปางกลับบ้าน”

ลำปาง-ลำปางติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 7 ราย ยอดสะสมรวม 43 ราย ส่วนมากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสียงกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ตามโครงการ “รับคนลำปางกลับบ้าน”

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID -19 จังหวัดลำปาง โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดลำปาง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 7 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการ”รับคนสำปางกลับบ้าน “จำนวน 4 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 43 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ลำปางและ รพ.เถิน แม่ทะ แม่เมาะ เมืองปาน วังเหนือ แจ้ห่ม และ รพ.เวชชารักษ์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

สำหรับข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 31 เป็นชาย อายุ 41 ปี ผู้ป่วยรายที่ 32 เป็นหญิง อายุ 42 ปี ชาว อ.แม่พริก จ. ลำปาง เป็นสามี-กรรยา อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ทำงนที่เดียวกัน พักอยู่บ้านพักสรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 27.ย. 2564 เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกที่ศูนย์แล็ปอ่อนนุช พร้อมภรรยา ผลตรวจไม่พบเชื้อ วันที่ 30 มิ.ย.2564 เดินทางไปตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 ที่ รพ.นวมินทร์ วันที่ 1 ก.ค.2564 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงได้ติดต่อศูนย์ประสานงาน”รับคนลำปางกลับบ้าน” และได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ารับก รรักษาที่ รพ.เถิน เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564

ผู้ป่วยรายที่ 33 เป็นหญิง อายุ 28 ปี ชาว อ.แม่พริก อาชีพพนักงานบริษัท เอกชน วันที่ 27 มิ.ย. 2564 มีอาการเหมือนจะเป็นไข้ จึงเดินทางไปที่ รพ.เปาโล จ.สมุทรปราการ วัดไข้อุณหภูมิ 38.9 องศา ไม่มีอาการไอจาม หรือเสมหะ รับรู้กลิ่นและรสได้ปกติ แพทย์จึงให้ตรวจโควิด-19 วันที่ 1 ก.ค. 2564 ผลตรวจพบติดเชื้อโดวิด-19 จึงได้ดิดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้านโดยรถพยาบาล เข้ารับการรักษาที่ รพ.เถิน เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 ผู้ป่วยรายที่ 34 เป็นชาย อายุ 20 ปี ชาว อ.แม่พริก อาชีพพนักงาน บริษัท จ. ปทุมธานี วันที่ 1 ก.ค.2564 บริษัทได้แจ้งพบผู้ติดเชื้อ จึงได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ 888 โกบอลล์ ผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 2 ก.ค. 2564 จึงได้ ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการรักษาที่ รพ.เถิน วันที่ 3 ก.ค. 2564

ผู้ป่วยรายที่ 38 เป็นชาย อายุ 27 ปี ชาว อ.เกาะคา อาชีพรับจ้างขนผักในตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี วันที่ 2 ก.ค.2564 เข้ารับการตรวงหาเชื้อที่รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และผลตรวงพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 ก.ค. 2564 จึงได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ อ.เกาะคา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2564 ผู้ป่วยรายที่ 41 เป็นหญิง อายุ 32 ปี อ.เมืองปาน อาชีพค้าขายที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 20 ของ จ.ลำปาง วันที่ 30 มิ.ย. 2564 ตรวจหาเชื้อที่จุดตรวจโควิด-19 ที่ตลาดไท ผลไม่พบเชื้อ วันที่ 1 ก.ค. 2564 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาส่งยายรักษาตัวที่ รพ.ลำปาง และเข้ารับการกักตัวที่รพ.เกาะคา วันที่ 3 ก.ค. 2564 เริ่มมีอาการไข้สูง วันที่ 4 ก.ค. 2564 รับการตรวจหาเชื้อผลตรวจพบเชื้อโควิต-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ อ.เกาะคา

ผู้ป่วยรายที่ 42 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ชาว อ.เกาะคา อาชีพ พนักงานโลตัสเอ็กเพรส สาขารีเจนท์ลอร์ด อ.เมืองลำปาง วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เพื่อนผู้ป่วยยืนยันของ จ.เชียงใหม่ ติดเชื้อ วันที่ 5 ก.ค. 2564 เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาพักที่หอพักด้วย 2 วัน วันที่ 3 ก.ค.2564 เริ่มมีอาการปวดศีรษะและมีไข้ วันที่ 4 ก.ค. 2564 เดินทางไปตรวจที่ รพ.เขลางค์นคร-ราม พบติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้านได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของ จ.ลำปางแย่งเคร่งครัดจึงนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆใน จ.ลำปางเท่านั้น สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 35 ถึง 37 , 39-40 และ 43 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค.

วนัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.