ส.ส.เซราะกราว ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักกันตัว ในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ส.ส.เซราะกราว ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักกันตัว ในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย และสจ.นันทนา สาละ พร้อมด้วย ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย นายฉัฏฐพร เหมือนวาจา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางแสงเดือน สาระสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดละหานทราย และนายวิวรรธน์ รติยานุกูล ปลัดป้องกัน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ทั้ง 10 แห่ง ของอำเภอละหานทราย ได้แก่ ตลาดใหม่ ทต.ละหานทราย โรงยิมอเนกประสงค์ ทต.ละหานทราย โดมอเนกประสงค์ ทต.ตาจง รพ.สต.ยางโป่งสะเดา หอประชุม ทต.สำโรงใหม่ วัดป่าหนองปรือ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รร.บ้านหนองตะครอง วัดปานจัยนาราม หมู่ 10 ต.โคกว่าน และ วัดป่าโคกสะอาด หมู่ 5 ต.ละหานทราย

การตรวจเยี่ยมของ ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี และคณะ ครั้งนี้ได้นำ น้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง บะหมี่กี่งสำเร็จรูป ฯลฯ มามอบให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ผู้ถูกกักกันตัวและเจ้าหน้าที่คัดกรองฯ ของสถานที่กักกันตัวทั้ง 10 แห่ง ดังกล่าว

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วไม่ต้องกักตัว ต้องปฏิบัติตนตามแนวทาง DMHTTA อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด AstraZenaca 1 เข็มขึ้นไป หรือวัคซีนชนิดอื่นครบจำนวนตามเกณฑ์กำหนด 2) ผู้ที่ผ่านการกักกันตัวโดยสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) และได้รับการนำส่งโดยกระบวนการของรัฐ 3) ผู้ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม หรือติดต่อราชการที่จำเป็น (มีผลตรวจ Rapid Test/ RT-PCR จากจังหวัดต้นทางภายใน 72 ชั่วโมง และอยู่ในพื้นที่เฉพาะที่จัดหาไว้ให้) 4) ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 5) ผู้คุมรถรับขนสินค้า/รับขนส่งผู้โดยสาร 6) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังตามที่ ศบค. ประกาศกำหนด

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.