ลำปาง-นายอำเภอเมืองลำปางหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง (ศปก.อ.เมืองลำปาง) เอาจริงมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร กรณีได้รับข้อร้องเรียนเรียนว่ามีการรวมตัวกันดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากคนหลายพื้นที่ อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ลำปาง-นายอำเภอเมืองลำปางหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง (ศปก.อ.เมืองลำปาง) เอาจริงมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร กรณีได้รับข้อร้องเรียนเรียนว่ามีการรวมตัวกันดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากคนหลายพื้นที่ อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.25 64 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปางหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง (ศปก.อ.เมืองลำปาง) มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ศปก.ทม.เขลางค์นคร) ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง กรณีได้รับข้อร้องเรียนเรียนว่ามีการรวมตัวกันดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากคนหลายพื้นที่ อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ขออนุญาตจัดงานประเพณีแต่งงาน กิจกรรมรวมตัวของคนจำนวนมากต่อ ศปก.ทม.เขลางค์นคร ในวันที่ 3 ก.ค. 2564 ระหว่างเวลา 16.30 – 22.00 น. ในพื้นที่ บ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ 6 ต.ปงแสนทอง และได้รับอนุญาตตามมาตรการสาธารณสุขแล้ว แต่ได้กระทำการฝ่าฝืนฯ อันอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ถือเป็นกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2528 ม.34 (6) เหตุเกิดบ้านทุ่งกู่ด้าย ม.6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 3 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยภาพที่ปรากฏนั้น เป็นหลักฐานในการร้องเรียน ซึ่งพนักงานสอบสวน.สภ.เขลางค์นคร ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ อ.เมืองลำปาง ได้ประกาศเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้มีคำสั่งห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และเรื่อง ขอความร่วมมือเน้นการควบคุมการเดินทางของบุคคลเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดลำปาง ให้อยู่ในสถานการณ์ที่จำกัดเน้นการควบคุมการเดินทางของบุคคลเข้ามายังพื้นที่เสี่ยง เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางแล้วไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคจังหวัดลำปางได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด.

วินัย/ลำปาง รายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.