จังหวัดสระแก้ว ผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่ 9 ราย ติดในครอบครัวจากคลัสเตอร์เดิม

จังหวัดสระแก้ว ผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่ 9 ราย ติดในครอบครัวจากคลัสเตอร์เดิม


*****จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ 9 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย พบเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์เดิม ทั้งวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สเต๊กห้องแถว ร้านซิมเบิ่ง อำเภอวังน้ำเย็น พ่อค้าผักขับรถไปซื้อผักตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง กลับมาตรวจพบเชื้อ ส่วนอำเภอวังสมบูรณ์ ญาติจากจังหวัดสมุทรสาครเดินทางมาหาเลยติดเชื้อ
*****นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ (5 กรกฎาคม 64) จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 9 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 7 รายและติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 2 ราย) มาจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน มาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง LQ และผู้ที่ข้ามแดนจากประเทศกัมพูชา สำหรับผู้ป่วยยืนยันในจังหวัด 7 ราย ที่อำเภอวังสมบูรณ์ 5 ราย อำเภอวังน้ำเย็น 1 ราย อำเภออรัญประเทศ 1 ราย วันนี้พบชาวไทยติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 3 ราย อายุระหว่าง 9-63 ปี มีอาการผิดปกติ 1 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึง 4 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,567 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัดและติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 724 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 843 ราย กำลังรักษาตัว 281 ราย รักษาหายแล้ว 1,277 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย
*****นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยถึงรายละเอียดของผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 9 รายวันนี้ว่า เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวเชื่อมโยงมาจากคลัสเตอร์เดิม ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นและสเต๊กห้องแถว รวมทั้งผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัดและติดจากญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง กรณีติดเชื้อในครอบครัว ได้แก่ คลัสเตอร์ร้านสเต๊กห้องแถว อรัญประเทศ วันนี้พบเด็กชาย อายุ 9 ขวบ เป็นลูกของพ่อครัวในร้านติดเชื้ออีกราย รวมขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว 43 ราย *****ส่วนคลัสเตอร์วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 รายเป็นครอบครัวของนักศึกษา(ผู้ป่วยยืนยันที่ 1521) ที่อำเภอวังสมบูรณ์ ได้แก่ แม่อายุ 38 ปีและพี่ชาย 22 ปี โดยพี่ชายทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงส่งตรวจหาเชื้ออีก 18 คน นอกจากนี้ยังพบปู่กับย่าของเด็กหญิง 11 ปี ลูกของเจ้าของร้านอาหารซิมเบิ่ง (อ.วังน้ำเย็น) ติดเชื้ออีก 2 ราย สรุปร้านนี้มีผู้ติดเชื้อไปแล้วรวม 5 ราย ที่ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น พบชาย อายุ 56 ปี อาชีพเป็นพ่อค้าขายผักอยู่ที่ตลาดเขาฉกรรจ์ มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงทั้งตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี กลับมาแล้วไปตรวจพบเชื้อจึงคาดว่าติดมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด ส่วนอำเภอวังสมบูรณ์ ชาย 44 ปีอยู่ตำบลวังสมบูรณ์ ติดเชื้อจากญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) สำหรับผู้ติดเชื้อจากนอกจังหวัดเข้ามา เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพฯ เพื่อมาตรวจที่จังหวัดสระแก้ว
*****นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้วฉบับที่ 41 ข้อ 11 (2) ระบุว่า ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง เพชรบุรี และสระบุรี เข้ามาจังหวัดสระแก้ว ให้รายงานตัว ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด และคุมไว้สังเกต แยกกัก หรือกักกัน ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่พำนักอยู่ในจังหวัดสระแก้ว จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลอื่นที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
***ภาพ/สมสัณห์ เอี่ยมศิลป์ /ข่าว ธีระ แสงสุรเดช /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.