อยุธยา – ผู้ว่าอยุธยา เยี่ยมชมบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ ได้จัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มฉีดให้กับพนักงาน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม

อยุธยา – ผู้ว่าอยุธยา เยี่ยมชมบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ ได้จัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มฉีดให้กับพนักงาน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นางสาวบงกช แจ่มทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเยี่ยมชมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของบริษัทดังกล่าว โดยมี ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดไดรฟ์ และคณะผู้บริหาร ของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมระบบการฉีดวัคซีนที่ทางบริษัทฯ ได้จัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 7,000 โด๊ส

ดร.สัมพันธ์ฯ เปิดเผยว่า บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงหลักการและแนวทางของรัฐในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยการฉีดวัคซีนให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผู้บริหารบริษัทฯ มีความตั้งใจที่ต้องการสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันนี้ จึงได้ประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้รับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มเพื่อฉีดให้กับพนักงานของบริษัท จำนวน 7,000 โด๊ส โดยแบ่งการฉีดออกเป็น 10 วัน ๆ ละ 700 โด๊ส เพื่อลดความหนาแน่นของพนักงานที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนและดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมโรคของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.