ชุมพร – ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ชุมพร – ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 อาคารหอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นการประชุมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยมีผู้แทนชุมชนจาก 8 อำเภอ นำโดยท่านอำพล ธานีครุฑ หรือ ผู้ใหญ่หรั่ง ที่เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เพื่อช่วยดูแลด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ พร้อมกับผู้นำ นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ททท.ชุมพร ผู้นำท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 8 อำเภอ ที่ช่วยผลักดันการท่องเที่ยวชุมชน เข้าร่วมหาแนวทางที่จะรวมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นในแนวทางเดียวกัน

นายนพพร อุสิทธิ์ กล่าวว่า แม้จังหวัดชุมพรจะเป็นเมืองเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่จากภาคเกษตรแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่า รายได้จากการท่องเที่ยวก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจในยามปกติในขณะนี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด – 19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวอย่างเดียว ตอนนี้ก็ต้องร่วมส่งกำลังใจให้ ภูเก็ต-แซนด์ – บ็อกซ์ นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ทราบมาว่า หลังจากเปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติจองห้องพักที่ภูเก็ตไปแล้ว13,116 คืน (ข้อมูลจาก กรมการท่องเที่ยว 2 ก.ค.2564) ตัวชี้วัดตรงนี้จะส่งผลต่อจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆอย่างแน่นอน

นายอำพล ธานีครุฑ หรือ ผู้ใหญ่หรั่ง กล่าว การประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมผู้นำท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 8 อำเภอ ที่ช่วยผลักดันการท่องเที่ยวชุมชน เข้าร่วมหาแนวทางที่จะรวมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ด้านการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าและกระจายรายได้ให้กับภาคธุรกิจเอกชน และชาวชุมพรมาโดยตลอด และจะรวมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นในแนวทางเดียวกัน

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.