บึงกาฬ มท.2 สำรวจป่าต้นน้ำตกถ้ำพระเล็งกักเก็บน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บึงกาฬ มท.2 สำรวจป่าต้นน้ำตกถ้ำพระเล็งกักเก็บน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันนี้ 4 ก.ค. 64 ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจป่าต้นน้ำของน้ำตกถ้ำพระที่อยู่บนภูวัว ซึ่งอยู่ที่หลังวัดถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยเดินเท้าขึ้นภูวัวเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อสำรวจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้น้ำตกถ้ำพระซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ มีน้ำตกตลอดทั้งปี เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล

  ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า ในตอนนี้จังหวัดบึงกาฬก่อตั้งมา 10 ปี แล้ว และกำลังจะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 และกำลังจะมีสนามบินบึงกาฬ และกำลังจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ในอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาคือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งน้ำตกถ้ำพระถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นน้ำตกที่สวยงามและเล่นสไลเดอร์ตามร่องหินที่เป็นทางน้ำไหลตามธรรมชาติ แต่ปัญหาที่เกิดทุกปีคือ พอหมดฤดูฝน น้ำก็จะแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็วทำอย่างไรจึงจะให้มีน้ำตกตลอดทั้งปี จึงได้มีการสำรวจพื้นที่ เพื่อหาทางที่จะพัฒนาให้มีแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ด้านบนเหนือน้ำตกถ้ำพระ เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยวและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ให้อุดมสมบูรณ์ และประโยชน์ต่อการเกษตร โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุ้มค่ากับงบประมาณ และคุ้มค่ากับศักยภาพของพื้นที่ต่อไป.

******************************

ข่าว เกรียงไกร พรมจันทร์///บึงกาฬ

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.