โรงเรียนอนุบาลขุนยวมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนแบบ ออนไลน์

โรงเรียนอนุบาลขุนยวมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนแบบ ออนไลน์

การจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขุนยวมครั้งนี้ทางคณะครูได้มีการประชุมหารือกันว่า การจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนหลังจากที่คณะชุดเก่าได้หมดวาระลงโดยในที่ประชุมหารือกันแล้วมีมติว่าให้จัดรูปแบบการเลือกตั้งฯโดยใช้ระบบแบบออนไลน์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนจะต้องผ่านการคัดกรองจากทางเจ้าหน้าที่ที่ทางโรงเรียนมอบหมายหน้าที่ไว้ เข้าแถวยืนห่างกันระยะหนึ่งเมตร-สองเมตร แบบ New Nomol หลังจากทำเสร็จทุกขั้นตอนก็ลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้งจากทางเจ้าหน้าที่เดินข้าคูหาทำระบบลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่เราต้องการมาเป็นประธานฯเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วผลของคะแนนก็จะมารวมอยู่ที่จอคอมพิวเตอร์ปลายทางอย่างละเอียดโดยจะทราบผลคะแนนทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -2019) ในระดับโรงเรียน

 นายวิโรจน์ คำพลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนในครั้งนี้เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเข้าถึงระบบการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ และเป็นการประหยัดบุคลากร เวลา ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันและอนาคตอาจจะนำใช้เกี่ยวกับการเลือตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.