ชีวิตผู้จะปลอดภัยต้องใช้อากาศยานกองทัพบก

ชีวิตผู้จะปลอดภัยต้องใช้อากาศยานกองทัพบก


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.14 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์ ธนกิจดี อายุ 41 ปี 10 เดือน บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจหยุดเต้น เพื่อส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียใหม่
ต่อมาทางทีมงาน Sky Doctoe โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ได้นำผู้ป่วยมายังสนาม ฮ.ชั่วคราวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ม่อนตะแลง)เพื่อขนย้ายผู้ป่วย ไปส่งยังสนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้เจ็บป่วย ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ข้อมูล-ภาพ จาก ฉก.ร7

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.