สถานีขนส่งจังหวัดนราธิวาสเงียบเหงา หลังมีมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

สถานีขนส่งจังหวัดนราธิวาสเงียบเหงา หลังมีมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19


วันนี้ (4 ก.ค. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเดินทางบางตา ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยจังหวัดนราธิวาสได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมทั้งมีมาตรการคุมเข้มมาตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยเฉพาะด้านการเดินทางซึ่งจังหวัดนราธิวาสกำหนดให้ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็น และขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางในช่วงนี้
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถานีขนส่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงวันที่ 28 มิถุนายนเป็นต้นมามีประชาชนเดินทางน้อยมาก ขณะนี้การให้บริการรถตู้โดยสารจากนราธิวาส – อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เหลือเพียงวันละ 2 – 3 เที่ยว จากปกติประมาณ 15 เที่ยวต่อวัน , รถตู้โดยสารจากนราธิวาส – ปัตตานี จาก 6 เที่ยวต่อวัน เหลือเพียง 1 เที่ยวต่อวัน และรถตู้นราธิวาส – ยะลา ได้หยุดให้บริการชั่วคราว สำหรับมาตรการป้องกันโรค COVID – 19 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้มีจุดคัดกรองพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการเดินทาง และบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง รวมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่นั่งรอรถเป็นประจำ
ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของรถและคนขับก่อนออกเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการบนรถโดยสาร และสถานีขนส่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ซึ่งจากเดิมนั่งได้ 13 คน เหลือเพียง 9 คน เพื่อลดความแออัด
ด้านผู้ประกอบการรถร่วมรายหนึ่ง กล่าวว่า ในช่วงนี้ได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากผู้โดยสารน้อยมากจึงต้องลดจำนวนเที่ยวลง ทำให้รายได้ลดลงไปด้วย บางคนต้องหาอาชีพเสริมหรือเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น แต่ตนเองประกอบอาชีพนี้มานานและอายุมากแล้วจึงต้องทำต่อไป แม้แต่กลัวการติดเชื้อแต่ก็พยายามป้องกันเป็นอย่างดี
ในขณะที่ผู้โดยสารรายหนึ่งที่จะเดินทางไป อ.หาดใหญ่ หลังจากรอรถมานานประมาณ 1 ชั่วโมง ได้ตัดสินใจเหมารถเที่ยวดังกล่าว เนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะมีผู้โดยสารครบจำนวนหรือไม่ เพราะมีความจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ โดยต้องเดินทางทุกสัปดาห์ และจะต้องเดินทางกลับนราธิวาสได้วันที่ 6 กรกฎาคมนี้

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.