ลำปาง-เผยไทม์ไลน์ผู้ป้วยติดเชื้อโควิด -19 ของ จ.ลำปาง พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ยอดรวมสะสมจำนวน 29 ราย

ลำปาง-เผยไทม์ไลน์ผู้ป้วยติดเชื้อโควิด -19 ของ จ.ลำปาง พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ยอดรวมสะสมจำนวน 29 รายมีทั้งเด็กอายุวัย 5 ขวบ และคนสูงวัยอายุกว่า 72 ปี

 

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดลำปาง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมแล้ว 29 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 9 ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ลำปาง เวชชารักษ์ เถิน เมืองปาน แม่ทะ วังเหนือ แม่เมาะ และ รพ.แจ้ห่มจ.ลำปาง

 

สำหรับข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 17-24 26-27 และ 29 ส่วนไทม์ไลน์ ผู้ป่วยที่ 25 และ 28 อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค โดยผู้ป่วยรายที่ 17 เป็นชาย อายุ 33 ปี ชาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง อาศัยอยู่กับมารดาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมาไปรับผู้ป่วยรายที่ 16 ที่สถานีรถไฟนครลำปาง โดยรถจักรยานยนต์ และมีการดื่มสังสรรค์ร่วมกัน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 16 ลำปาง) วันที่ 1 ก.ค. 2564 ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.เกาะคากับเพื่อน ทราบผลติดเชื้อโควิต-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ ผู้ป่วยรายที่ 20 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ชาว อ.เมืองลำปาง อาชีพค้าขายเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิต-19 เชิงรุก ในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ที่หน้าตลาดไท โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี วันที่ 1 ก.ค.2564 ทราบผลตรวจว่พบเชื้อโควิต-19 และได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง

 

ผู้ป่วยรายที่ 21 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ชาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อาชีพพนักงานบริษัท ที่ จ.สมุทรปราการ ทราบว่เพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อในวันที่ 29 มิ.ย 2564 ที่สถานพยาบาลทัศกานต์ และทราบผลพบเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 1 ก.ค2564 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

รอบที่ 2 ที่ รพ.บางนา 2 และได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน จึงเดินทางโตยรถพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน เข้ารับการรักษาที่ รพ.แจ้ห่ม ในวันที่ 2 ก.ค. 2564 ผู้ป่วยรายที่ 22 เป็นหญิง อายุ 27 ปี ชาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อาชีพค้าขาย ที่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ วันที่ 24 มิ.ย. 2564 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.บางพลี เนื่องจากแฟนมีอาการป่วยผลไม่พบเชื้อ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เดินทางไปตรวจครั้งที่ 2 ที่ รพ.บางพลี ผลพบเชื้อโควิต-19 และได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน จึงเดินทางโดยรถพยาบาลของ รพ.เอกชนเข้ารับการรักษาที่ รพ.แจ้ห่ม เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 ผู้ป่วยรายที่ 23 เป็นเด็กหญิง อายุ 5 ขวบ ชาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 16 จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.เกาะคา กับย่าและทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 ก.ค.2564 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์

ผู้ป่วยรายที่ 24 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ชาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง อาชีพรับจ้างเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 16 จ.ลำปางจึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.เกาะคา ในวันที่ 1 ก.ค. 2564 และทราบผลยืนยันพบติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 ก.ค.2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ ผู้ป่วยรายที่ 26 เป็นชาย อายุ 30 ปี ชาว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของญาติที่กรุงเทพฯจึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สินแพทย์เทพารักษ์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 กักตัวอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการระคายเคืองคอ แน่นหน้าอกเวลานอน วันที่ 1 ก.ค.2564 เดินทางกลับ จ.ลำปางโดยรถยนต์ส่วนตัว และขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.วังเหนือ ระหว่างรอผลตรวจได้เข้าพักที่สถานที่กักตัว อาคารเอนกประสงค์ วัดบ้านหมุ้น อ.วังเหนือ วันที่ 2 ก.ค 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.วังเหนือ

 

ผู้ป่วยรายที่ 27 เป็นชาย อายุ 72 ปี ชาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง อาชีพค้าขาย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 16 ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ในวันที่ 1 ก.ค. 2564 ทราบผลตรวจของหลานชายพบเชื้อโตวิด-19 ในวันที่ 2 ก.ค. 2564 ไปตรวจหาเชื้อ ที่ รพเกาะคา และทราบผล ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ ผู้ป่วยรายที่ 29 เป็นชาย อายุ 38 ปี ชาว อ.ห้างฉัตร อาชีพพนักงานบริษัท วันที่ 25 มิ.ย. 2564 เริ่มมีอาการป่วยไปตรวจรักษาที รพ.บางนา อาการป่วยไม่ดีขึ้นวันที่ 28 มิ.ย.2564 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.บางนา 1 วันที่ 29 มิ.ย. 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 30 มิ.ย. 2564 ได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน และเดินทางมาโดยรถตู้รับจ้าง เข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้างฉัตร ในวันที่ 2 ก.ค. 2564

 

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตาม มาตรการความปลอดภัยของ จ.ลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะที่ใดระหว่างทางใน จ.ลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ใน จ.ลำปางเท่านั้น ส่วนไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 25 และ 28 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.