ศรชล.ภาค 1 ร่วมปฏิบัติการเก็บกู้เครื่องมือประมงอวนขนาดใหญ่ พื้นที่เกาะมารวิชัย

ศรชล.ภาค 1 ร่วมปฏิบัติการเก็บกู้เครื่องมือประมงอวนขนาดใหญ่ พื้นที่เกาะมารวิชัย


วันที่ 3 ก.ค.64 ที่ท่า E ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานจัดกิจกรรม เก็บกู้เครื่องมือประมงอวนขนาดใหญ่ ในพื้นที่เกาะมารวิชัย โดยมี ผู้แทน พลเรือโท โกวิท อินทร์ พรหม ผู้อำนวยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค1 อ่าน สอน-ชน ) นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแจ้งจากเครือข่ายนักดำน้ำว่า พบอวนผืนใหญ่ ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเกาะมารวิชัย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ห่างจากฝั่งท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ประมาณ 10 ไมล์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สั่งการให้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการเก็บกู้เครื่องมือประมงอวนดังกล่าว และในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และเครือข่ายนักดำน้ำอาสาสมัคร ออกปฏิบัติการดำน้ำ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่เกิดเหตุสำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน และประเมินสภาพปัญหา เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติการเก็บกู้ และจากการสำรวจพบผืนอวนขนาดใหญ่ เป็นอวนล้อมจับ อวนดำ จำนวน 1 ผืนปกคลุมแนวปะการัง บริเวณทิศใต้ ของเกาะมารวิชัย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวมประมาณ 414 ตารางเมตร ที่ระดับความลึกของน้ำ ประมาณ 12 เมตร
โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก นักดำน้ำจากหน่วยปฏิบัติการประดาน้ำทหารเรือ เครือข่ายนักดำน้ำอาสาสมัคร รวมทั้งสิ้น 42 คน ใช้เรือในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 7 ลำ โดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่และนักดำน้ำอาสาสมัครได้กู้ซากอวนขึ้นมาได้ น้ำหนักทั้งสิ้น 225 กิโลกรัม หลังจากกู้อวนแล้วจะส่งต่อให้กับหน่วยงาน เพื่อทำการศึกษาและรีไซเคิ้ล แบ่งเป็น สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาฯ นำไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอวนเมื่อจมอยู่ในทะเล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการแปรสภาพซากอวนประมง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการทางเคมีความร้อนและส่งต่อให้ บริษัท ไทยล่อน เทคโน ไฟเบอร์ ผู้นำรีไซเคิล แห-อวน และรีไซเคิลสิ่งทอ เพื่อศึกษาและวิจัย แห-อวน ที่กู้ได้ มารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ผ่านโครงการ Net Free Seas (ทะเลปลอดอวน) ดำเนินการโดยมูลนิธิ Environmental Justice Foundation Thailand มุ่งกำจัดขยะเครื่องมือประมงจากทะเลไทย อีกต่อไป
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.