ศูนย์สุขภาพ คลองมอญ มอบกล่องอาหารปันน้ำใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 

ศูนย์สุขภาพ คลองมอญ มอบกล่องอาหารปันน้ำใจให้บุคลากรทางการแพทย์

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับมอบ กล่องอาหารปันน้ำใจบุคลากรทางการแพทย์

   มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ม.ร.ว.หญิง วไลวัฒนา สวัสดิ์ -ชูโต (สวัสดิวัตน์) มอบกล่องอาหารปันน้ำใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และกำลังพลศูนย์สุขภาพ จำนวน100 ชุด โดยมี น.อ.หญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ คลองมอญ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์สุขภาพ คลองมอญรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ภาพ/ข่าว สนง.โฆษกกองทัพเรือ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.