เครือข่ายโคล้านนาโวยอย.อนุมัติช้านำเข้าวัคซีนลัมปิสกินส่อทำวัวตายเพิ่ม

ข่าว.เครือข่ายโคล้านนาโวยอย.อนุมัติช้านำเข้าวัคซีนลัมปิสกินส่อทำวัวตายเพิ่ม

รายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีเกิดการระบาดของโรคลัมปิสกินในโคกระบือในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้น ล่าสุดกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานอาหารและยา (อย.) ขอให้มีการเร่งอนุญาตให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวในโคและกระบือของพวกตนด้วย โดยนายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายได้มีหนังสือระบุว่าจากการที่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคนมทั่วประเทศได้มอบให้บริษัทเวท อะกริเทค จำกัด ได้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปิสกินเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามทราบว่าการพิจารณาอนุญาตของ อย.ยังติดขัดด้วยปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบเรื่องการควบคุมอุณหภูมิระหว่างขนส่ง จึงความอนุเคราะห์จาก อย.ให้เร่งอนุญาตเพื่อให้สามารถนำวัคซีนไปใช้ได้โดยกลุ่มเกษตรกรพร้อมจะยอมรับผลที่จะตามมาจากวัคซีนดังกล่าวด้วย

 

รายงานข่าวแจ้งว่าล่าสุดกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อล้านนาได้นำเสนอหรือโพสต์หนังสือที่ประธานกลุ่มได้แจ้งไปยังเลขาธิการ อย.พร้อมเขียนเนื้อหาว่าจากสถานการณ์การระบาดดังกล่าวทำให้กลุ่มได้รวบรวมเงินเพื่อให้บริษัทได้นำเข้าวัคซีนโดยไม่หวังผลกำไร เพื่อนำมาช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคเพื่อจะได้ลดความเสียหาย แต่ อย.กลับใช้ระเบียบข้อบังคับการนำวัคซีนเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรมาเป็นเงื่อนไขจนทำให้เกิดความล่าช้า  ขณะที่ความเสียหายจากการระบาดยังคงเกิดขึ้นดังกล่าว หากยังเป็นเช่นนี้จะถึงว่าเป็นการกลั่นแกล้งและอย่าได้ดูถูกพลังของเกษตรกร ทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวปรากฎว่ามีผู้เข้ามาแสดงความเห็นหรือคอมเมนต์กันอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่เรียกร้องให้เกษตรกรปกป้องสิทธิของตนเองในการนำวัคซีนมาป้องกันโรคและอาจมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อในอนาคตด้วย

 

แกนนำกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อล้านนา กล่าวว่าสำหรับวัคซีนที่มีการนำเข้ามาช่วยเกษตรกรในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 137,000 โด๊ส โดยนำมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมาจากน้้นนำเข้าสู่ห้องเย็นของบริษัทเวท อะกริเทค จำกัด เพื่อรอให้ทาง อย.อนุญาตให้นำไปใช้ได้ แต่จนถึงวันที่ 2 ก.ค.ได้รับแจ้งจาก อย.ให้นำตัวอย่างวัคซีนไปตรวจอย่างน้อย 2 แล็ปและในการตรวจจะต้องใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าจะทำให้การใช้วัคซีนไม่ทันต่อการระบาดของโรคจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ อย.ฯลฯ ได้ช่วยพิจารณาให้รวดเร็วเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรไทยด้วย.

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.