เกษตรกรอำเภอเมืองสงขลา ปลูกมะระจีนพื้นบ้านครึ่งไร่ ทำเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ เก็บผลผลิตขายได้เงินหลักหมื่น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เกษตรกรอำเภอเมืองสงขลา ปลูกมะระจีนพื้นบ้านครึ่งไร่ ทำเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ เก็บผลผลิตขายได้เงินหลักหมื่น

นายสมพล และนางสุภาพร แช่ติ้ว สองสามีภรรยา เกษตรกรอำเภอเมืองสงขลา บ้านเลขที่ 37 ม.9 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ปลูกมะระจีนพันธุ์พื้นบ้านประมาณ ครึ่งไร่ เก็บผลผลิตขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ปลูกพืชผักหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว เช่น แตงกวา ถั่วฝักยาว มะระ ข้าวโพดหวาน พริก มะเขือ

สำหรับมะระจีนใช้พื้นที่ปลูกประมาณครึ่งไร่ เป็นมะระพันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองในช่วงฤดูที่ผ่านมา ผลอาจมีขนาดเล็กกว่ามะระจีนทั่วไป แต่รสชาติดี กรอบอร่อย ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง ซึ่งในช่วงนี้ได้ปลูกมะระจีน จำนวน 300 ต้น โดย การยกร่องพร้อมใช้พลาสติกคลุม และขุดหลุมปลูก รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกคลุกเชื้อราไตรโคเดอร์มา และหยอดเมล็ด ซึ่งปลูกเป็นแถวยาวจำนวน 5 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 3 เมตร และช่องว่างระหว่างแถว ทำการปลูกข้าวโพดหวาน และกระเจี๊ยบเขียว โดยใช้วิธีรดน้ำให้ชุ่มด้วยระบบน้ำหยด

  เมื่อต้นมะระจีนเริ่มทอดยอด ก็ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยทำการปักค้างด้วยไม้ค้างสูงประมาณ 2 เมตร แต่ละไม้ค้างปักห่างกันประมาณ 1 เมตร และขึงตาข่ายเชือกมัดติดกับไม้ค้างด้านบนและด้านล่างทุกไม้ค้าง หมั่นจับเถามะระให้เกาะยึดและเลื้อยกระจายทิศทางกันไปให้ทั่ว

และหลังจากมะระจีนเริ่มติดผล ขนาดเท่านิ้วก้อย ก็ต้องห่อผลด้วยกระดาษเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้เข้าเจาะทำลาย หลังห่อผลมะระจีนเพียง 10-12 วัน สามารถเก็บผลผลิตได้ ผลมะระมีผิวสีเขียวอ่อน ผลยาวประมาณ 8-10 นิ้ว น้ำหนัก 3-4 ผลต่อกิโลกรัม ซึ่งตนจะเก็บผลมะระจีนวันเว้นวัน แต่ละวันเก็บผลผลิตได้ประมาณ 20 กิโลกรัม ในแต่ละรอบการปลูกมะระจีน สามารถเก็บได้ประมาณ 20 ครั้ง โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ในราคากิโลกรัมละ 40 บาท และหากนำไปขายเองจะได้ราคากิโลกรัมละ 60 บาท คาดว่าผลผลิตรอบนี้จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท นอกจากนี้ กระเจี๊ยบเขียว ที่ปลูกไว้ในช่องว่างระหว่างแถวมะระก็เริ่มให้ผลผลิตแล้ว โดยที่แปลงผักจะปลอดภัยจากสารพิษใช้เพียงปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำหมักเท่านั้น ไม่มีการนำสารเคมีมาใช้ในการผลิตพืชผัก รวมทั้งใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา ได้ให้คำแนะนำ จึงทำให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (จี เอ พี) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่การันตีความปลอดภัยผลผลิตของสองสามีภรรยา เกษตรกรอำเภอเมืองสงขลา และได้นำผลผลิตการเกษตรไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ และเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพราะเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการบริโภค เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปติดต่อสอบถาม โทร 093-731 3760

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.