ลำปาง-ผู้ป่วยติดเชื้อวันเดียว 11 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯมารักษาที่ จ.ลำปางบ้านเกิด ตามโครงการ”รับคนลำปางกลับบ้าน”

ลำปาง-ผู้ป่วยติดเชื้อวันเดียว 11 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯมารักษาที่ จ.ลำปางบ้านเกิด ตามโครงการ”รับคนลำปางกลับบ้าน”

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิต- 19 จังหวัดลำปางว่า วันนี้ จ.ลำปางมีผู้ติดเชื้อโควิต-19 รายใหม่ จำนวน 11 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 6 ราย รวมแล้ว จ.ลำปางมีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-2ก.ค. 2564 จำนวน 20 ราย เข้ารับการักษาตัวอยู่ที่ รพ.ลำปาง เวชชารักษ์ เมืองปาน แม่ทะ วังเหนือ เถิน แม่เมาะ และ รพ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

นพ.ประเสริฐ เปิดเผยว่า สำหรับข้อมูลไทม์ไลน์ของผผู้ป่วยรายที่ 10 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ชาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 5 ของ จ.ลำปาง ในวันที่ 29 มิ.ย2564 เดินทางมา จ.ลำปาง ก่อนหน้านั้นได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.บางประกอก เมื่อเดินทางถึง จ.ลำปาง รพ.เวชชารักษ์ จึงรับไว้รักษาและได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งหนึ่ง ผลการตรวจพบเชื้อ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564

ผู้ป่วยรายที่ 11 เป็นหญิง อายุ 25 ปี ชาว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง อาชีพรับจ้างงานก่อสร้างในกรุงเทพฯเดินทางมา จ.ลำปาง พร้อมกับแฟน ถึงบ้านที่ อ.เมืองปานในวันที่ 29 มิ.บ 2564 และวันที่ 30 มิ.ย.2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันที่ 1 ก.ค.2564 รพ.แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19และเข้ารับการรักษาที่ รพ.เมืองปาน ผู้ป่วยรายที่ 12 เป็นชาย อายุ 30 ปี ชาว อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อาชีพวิศวกร เข้ารับการตรวจเชิงรุก เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 ณ สนามกีฬา 72 พรรษา ศูนย์ตรวจเชิงรุกที่เขตมีนบุรี ผลตรวจพบเชื้อ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย2564 จึงติดต่อขอเข้ามารักษาที่ รพ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 เวลา 13.00 น. ผู้ป่วยรายที่ 13 เป็นชาย อายุ 43 ปี ชาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อาชีพวิศวกร เนื่องจากทราบว่า ผจก.ที่ทำงาน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.บางนา 2 ผลพบว่าติดเชื้อโควิต-19 ในวันที่ 26 มิ.ย.2564 จึงได้ติดต่อศูนย์ประสานรับคนลำปางกลับบ้าน และเดินทางกลับมาพร้อมภรรยาและบุตร เข้ารับการรักษาที่ รพ.แจ้ห่ม วันที่ 1 ก.ค.2564

ผู้ป่วยรายที่ 14 เป็นหญิง อายุ 32 ปี ชาว อ.เมืองลำปาง ทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากแฟนติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 30 มิ.ย.2564 จึงเดินทางกลับมา จ.ลำปางพร้อมกัน เข้ารับการตรวจที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง ในวันที่ 1 ก.ค. 2564 ผู้ป่วยรายที่ 15 เป็นชาย อายุ 50 ปี แฟนผู้ป่วยรายที่ 14 ชาว อ.เมืองลำปาง ทำงานที่อยู่กรุงเทพฯเนื่องจากมีอาการป่วยจึงไปตรวจหาเชื้อผลพบว่าติดเชื้อใน วันที่ 30 มิ.ย. 64 จึงเดินทางกลับมา จ.ลำปางพร้อมผู้ป่วยรายที่ 14 เข้ารับการตรวจที่ รพ.ลำปางอีกครั้ง ผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง ในวันที่ 1 ก.ค 2564 ผู้ป่วยรายที่ 16 เป็นชาย อายุ 35 ปี ชาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง อาชีพ พนักงานส่งของบริษัทเอกขน วันที่ 19 มิ.ย.2564 เดินทางไปหาญาติที่กรุงเทพฯวันที่ 20 มิ.ย.2564 กลับ จ.ลำปาง ในวันที่ 24 มิ.ย.2564 ทราบว่าญาติที่กรุงเทพฯ ติดเชื้อโควิด-19 จึงไปเข้ารับการตรวจและผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิต- 19 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ในวันที่ 1 ก.ค.2564

ผู้ป่วยรายที่ 18 เป็นชาย อายุ 51 ปี ชาว อ.เถิน จ.ลำปาง อาชีพ รับจ้าง (ช่างเชื่อมMRT OR 13) ทราบว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ประกอบกับ เพื่อนชาวลำปางที่ทำงานด้วยกันติดเชื้อโควิด-19จึงติดต่อมาทางศูนย์โควิด จ.ลำปางเพื่อรับการรักษา และเดินทางมา จ.ลำปางพร้อมเพื่อนโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 30 มิ.ย 2564 ณ รพ.เถิน ทราบผลว่าติดเชื้อในวันที่ 1 ก.ค. 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เถิน ผู้ป่วยรายที่ 19 เป็นหญิง อายุ 31 ปี ชาว อ.เถิน อาชีพ พนักงานขายของที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 ผลตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 ติดต่อขอเข้ามารักษาที่ รพ.เถิน เดินไทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวมาพร้อมกับแฟน ในวันที่ 1 ก.ค. 2564
สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 17 และ 20 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.