ลำปาง -อบจ.ลำปาง เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน​ทางเลือกชิโนฟาร์มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายช่องทางการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ และผ่าน Call Center เริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่ 5 -9 ก.ค.2564 นี้

ลำปาง -อบจ.ลำปาง เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน​ทางเลือกชิโนฟาร์มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายช่องทางการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ และผ่าน Call Center เริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่ 5 -9 ก.ค.2564 นี้

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 ที่ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ชั้น 4 อ.เกาะคา จ.ลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมีระเบียบให้ อปท. สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 มาบริการห้กับประชาชนได้ ในการนี้ อบจ.ลำปาง ได้สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 1แสนโดซ งบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท โดยล่าสุดได้รับการยืนยันการสั่งจอง และคาดว่าจะได้รับวัคซีนภายใน 7-10 วันนี้ ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง อบจ.ลำปาง จึงเเปิดให้ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในระหว่างวัน ที่ 5-9 ก.ค.2564 จำนวน 50,000 คน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1.ประชาชนชาวลำปางที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึง 59 ปี ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ “หมอพร้อม”กับทาง จ.ลำปาง เมื่อเดือน มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา 2.มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ จ.ลำปาง 3.ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด 4.ยังไม่เคยลงทะเบียนรับวัคซีนในระบบอื่น สำหรับช่องทางในการลงทะเบียน 1.สามารถลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://www.lp-pao.go.th-Vaccine.php หรือสแกน QR Code กรอกข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และข้อมูลสุขภาพ ตามความเป็นจริง กดยืนยันการประสงค์ฉีดวัคซีนและกดส่ง

2.ลงทะเบียนผ่านทาง Call Center (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.) สำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบลงทะเลียน ออนไลน์ เบอร์โทรศัพท์ 054-237629, 054-237699 และ 3.วันเวลาเปิดรับลงทะเบียน เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และปิดลงทะเบียนภายในวันที่ 9 ก.ค. 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะครบจำนวนสั่งจอง.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.