อำเภอศรีราชา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อวิน ร่วมกันตั้งจุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อำเภอศรีราชา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อวิน ร่วมกันตั้งจุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด เมื่อวันที่2ก.ค. 64 เวลาประมาณ15.00น. นาย อภิชาติ คงถอด ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานปล่อยแถวร่วมกันตั้งจุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด โดยมี นายคณิต เจียหลิม กำนัน ตำบลบ่อวิน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันตำบลบ่อวิน ราชสีห์ พิทักษ์ ราฎร์ อำเภอศรีราชา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. บ่อวิน ร่วมกันตั้งจุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด เข้ามาภายใน เขตอำเภอศรีราชา พร้อมทั้งยังมีการแจกเจลล้างมือให้กับผู้ที่ขับรถสัญจรไปมา บริเวณ หน้าปั๊มเชลล์ ฝั่งขาเข้าชลบุรี ถนนระยอง 3013 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางสัญจรถนนสายดังกล่าวโดยมีสาธารณสุขอำเภอศรีราชาเป็นผู้ควบคุมการตรวจในครั้งนี้…………….. ปราโมทย์/รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.