สุรินทร์/ชาวบ้านออกมาจับแมงกีซอนด้วยเสียงร้อง

สุรินทร์/ชาวบ้านออกมาจับแมงกีซอนด้วยเสียงร้อง

 

อําเภอรัตนบุรี ได้มีกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันอาศัยช่วงคืนที่มีบรรยากาศร้อนอบอ้าวออกมาจับแมงกีซอนตามทุ่งนาด้วยไอเดียสุดเจ๋งนําเครื่องเสียงมาเปิดเสียงร้องเลียนแบบตัวแมงกีซอนทําให้ตัวแมงกีซอนบินออกมาให้จับเป็นจํานวนมาก

2/7/64ช่วงคืนที่ของวันที่1ที่ผ่านมาประมาณ1ทุ่ม-3ทุ่มได้มีชาวบ้านต่างจับกลุ่มออกมาหาจับตัวแมงกีซอนกันตามทุ่งนาโดยเลือกวันไหนกลางวันที่มีอากาศร้อนอบอ้าวก็จะอาศัยช่วงกลางคืนของวันดังกล่าวออกมาจับตัวแมงกีซอนกันด้วยเครื่องเสียงทรานชิเตอร์เปิดเลียนแบบเสียงร้องของตัวแมงกีซอนโดยใช้โทรศัพท์ค้นหาเสียงร้องแมงกีซอนผ่านจากช่องยูทูปจนตัวแมงกีซอนต่างได้ยินเสียงที่เปิดดังจ๊าดๆๆไม่ถึงนาทีก็มีตัวแมงกีซอนบินออกมาจากทุ่งนามาให้จับกันเป็นจํานวนมากโดยชาวบ้านจะเลือกจุดที่มีลาดดินเพื่อสะดวกและง่ายต่อการไล่จับตัวแมงกีซอนกัน

 

โดยคืนหนึ่งคืนหนึ่งชาวบ้านต่างจับได้คิดเป็นกิโลฯบางรายได้เกือบ3-5ถ้านําไปขายก็ราคากิโลฯละ80บาทเลยทีเดียว แต่ส่วนมากชาวบ้านที่ออกมาจับตัวแมงกีซอนนั้นเพื่อนนําไปเป็นเมนูอาหารเพราะช่วงนี้โรคโควิด-19ระบาดหนักตลาดนัดหรือตลาดคลองถมปิดของกินของใช้แพงเลยต้องออกหาแมงกีซอนเพื่อมาเป็นอาหารเช่นทอดหรือนําไปแกงใส่หน่อไม้ยานางบางรายก็จะนําไปทําเป็นลาบแมงกีซอนไว้รับประทานกันในครอบครัว

/ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์

 

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.