อยุธยา – สนธิกำลังตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ 3 แห่ง รวม 102 คน พบนายจ้างกระทำความผิด 2 ราย ส่งดำเนินคดีในข้อหาไม่แจ้งเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่อยุธยา

อยุธยา – สนธิกำลังตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ 3 แห่ง รวม 102 คน พบนายจ้างกระทำความผิด 2 ราย ส่งดำเนินคดีในข้อหาไม่แจ้งเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่อยุธยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อสั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเป็นการป้องปรามการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมี กอ.รมน.จ.อย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา สภ.บางปะอิน สห.มทบ.18 ฝ่ายปกครอง และ อส. ออกตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 3 แห่ง พบแรงงานทั้งสิ้น 102 คน เป็นแรงงานไทย 68 คน และแรงงานต่างด้าว 34 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 19 คน และกัมพูชา 15 คน
ผลการตรวจสอบพบนายจ้างกระทำความผิดกฎหมาย 2 ราย ในข้อหาไม่แจ้งเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคำสั่ง จ.พระนครศรีอยุธยาที่ 489/2564 มีโทษตามมาตรา 18 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้นำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรบางปะอินให้ดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติกรณีเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า- ออก จังหวัด และให้กักตัวแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามา 14 วัน และให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ตลอดจนกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.