กองทัพเรือ ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 ถวายเป็นพระราชกุศล

กองทัพเรือ ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 ถวายเป็นพระราชกุศล


กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศลตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 1 ก.ค.64 เวลา 11.00 น. พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ได้อันเชิญเจลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งมอบอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนพื้นที่ชุมชนบางกอกน้อย และชุมชนบางกอกใหญ่ ในกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานจอดรถวังนันทอุทานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุก เข้าแจกจ่ายในหลายชุมชนหลายพื้นที่ เพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชุมชนบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด จะคลี่คลาย
กิจกรรม“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 นี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564 กองทัพเรือ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย กองทัพเรือ จัดรถครัวสนามจัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ของทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564
ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.