เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
🔶เวลา 08.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เดินทางมารับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายทศพงศ์ บุญพุฒิ สาธารณสุขอำเภอ นำเจ้าหน้าที่ รพสต. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลืออำนาจ ร่วมสนับสนุนการทำงาน มียอดผู้บริจาคโลหิต 167 ราย บริจาคดวงตาและ บริจาคอวัยวะ 6 ราย ทั้งนี้มีส่วนราชการ คหบดี บริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้จับรางวัล เป็นของขวัญกลับบ้าน
//_/ภาพ/ข่าว/บัณฑิต/สนุกพันธุ์/อำนาจเจริญ/รายงาน//0644560091

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.