ชุมพร – เกษตรจังหวัดชุมพร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนทุเรียนชุมพร

ชุมพร – เกษตรจังหวัดชุมพร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนทุเรียนชุมพร


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการค้า(Quick Win) พร้อมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)รับเกียรติจาก นางประเทือง สุขปัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกิจกรรม วิทยากร อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีเกษตรกรเข้าการประชุมจำนวน 39 ราย ในวันนี้
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้ เริ่มออกสุ่ตลาด โดยเฉพาะใน จ.ชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองมากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับสองในประเทศ รองจาก จ.จันทบุรี จังหวัดชุมพรได้รับคำร้องเรียน จากผู้บริโภค และ ผู้เดินทางระหว่าง ชุมพรกับกทม. รวม ถึงผู้ค้าส่งทุเรียนว่าได้มีการลักลอบนำทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของทุเรียนหมอนทองใน จ.ชุมพร ส่งผลให้ราคาทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 180บาท เหลือไม่ถึง 100 บาท อีก ทำให้ขาดความเชื่อถือจากต่างประเทศ ทางเกษตรจังหวัดชุมพร จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนทุเรียนชุมพรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการค้า (Quick Win) เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.